PŘELOŽENO NA NEURČITO

CYKLISTICKÝ ZÁVOD
KRÁSNOU I DRSNOU ČESKOU KANADOU

Limit pro tuto trať je 2,5 hodiny.

TRASA A: 30 km (krátká)

Zaváděcí kolo v těsné blízkosti golfového areálu (7,6 km) + 1 okruh (21,5 km). Závod určený pro horská, případně krosová či trekingová kola. Na Gravel kolech a elektrokolech není možné závod absolvovat! Trasa je vedena převážně po lesních cestách v blízkosti krásného golfového areálu či pěšinách v nedalekém malebném okolí České Kanady.

Zpevněných asfaltových cest je na trati minimálně. Na závodníky čeká několik technicky náročnějších úseků trati včetně výjezdu na vrch Kovář (578 m. n. m.). Díky zaváděcímu kolu a jednomu okruhu bude tento závod také divácky atraktivní, neboť závodníci pojedou dvakrát okolo zázemí závodu (Golfresort Monachus) včetně závěrečného stoupání do cíle!


Limit pro tuto trať jsou 4 hodiny.

TRASA B: 50 km (dlouhá)

Zaváděcí kolo v těsné blízkosti golfového areálu (7,6 km) + 2 okruhy (21,5 km). Závod určený pro horská, případně krosová či trekingová kola. Na Gravel kolech a elektrokolech není možné závod absolvovat! Trasa je vedena převážně po lesních cestách v blízkosti krásného golfového areálu či pěšinách v nedalekém malebném okolí České Kanady. Zpevněných asfaltových cest je na trati minimálně. Na závodníky čeká několik technicky náročnějších úseků trati včetně výjezdu na vrch Kovář (578 m. n. m.), a to hned dvakrát!

Díky zaváděcímu kolu a dvěma okruhům bude tento závod také divácky atraktivní, neboť závodníci pojedou hned třikrát okolo zázemí závodu (Golfresort Monachus) včetně závěrečného stoupání do cíle.


Limit pro tuto trať je 1,5 hodiny.

Trasa C: 7,6 km (junior)

Zaváděcí kolo v těsné blízkosti golfového areálu (7,6 km). Trasa je vedena převážně po lesních cestách v blízkosti krásného golfového areálu či pěšinách v nedalekém malebném okolí České Kanady. Polovina trasy je vedena po asfaltu. 

Tento závod bude divácky atraktivní, neboť závodníci pojedou okolo zázemí závodu (Golfresort Monachus) včetně závěrečného stoupání do cíle.


Kategorie:
10-12 / 13-15 let

Trasa D: dětská

Krásný cca 300 m dlouhý okruh vedoucí po golfovém hřišti, díky čemuž budou malí závodníci neustále na očích rodičů, fanoušků i fotografů. Počet okruhů bude závislý na věku závodníků.

Děti do 4 let mohou trasu absolvovat též na odrážedlech a neplatí startovné.


Kategorie:
0-4 / 5-6 / 7-9 let

PROPOZICE ZÁVODU

Start: 

Golfresort Monachus 
Dětské závody: 10:00 hodin
Dospělí: 12:00 hodin

Cíl:

Golfresort Monachus

Prezentace:

Dětské závody: 8:00 – 9:45 hodin
Dospělí: 8:00 – 11:45 hodin

Zázemí závodu:

Budova Golfresort Monachus a přilehlé parkoviště v areálu, kde bude zároveň probíhat i celodenní doprovodný program pro děti i dospělé. Parkování bude zajištěno na nedalekém parkovišti pod areálem (bývalý areál Policie ČR). Možnost využití oddělených šaten s uzamykatelnými skříňkami včetně sprch a toalet v budově Golfresortu Monachus.

Vyhlášení vítězů:

Hromadně po dojezdu všech závodníků všech kategorií (děti a dospělí zvlášť), vyhlašována budou vždy první tři místa v každé kategorii. Dívky a chlapci, potažmo ženy a muži, zvlášť.

KATEGORIE

MINIGOLF I

0–4 let (dívky + chlapci)

MINIGOLF II.

5–6 let (dívky + chlapci)

MINIGOLF III.

7–9 let (dívky + chlapci)

GOLF I.

do 20 let (dívky + chlapci)

GOLF II.

21–35 let (ženy + muži)

GOLF III.

36–49 let (muži + ženy 36 a více let)

GOLF IV.

50–59 let (muži)

GOLF V.

59 a více let (muži)

MINIGOLF IV.

10–12 let (dívky + chlapci)

MINIGOLF V.

13-15 let (dívky + chlapci)

Pro rozdělení do kategorií je podstatný věk závodníka, kterého dosáhl nebo dosáhne v roce 2020!
Tedy ročník narození závodníka, nikoliv skutečný věk.


STARTOVNÉ

DĚTI

(kategorie MINIGOLF II.–V.)


150 Kč

při platbě do 30. 9. 2020


200 Kč

na místě

TRASA A

(krátká)


300 Kč

při platbě do 30. 9. 2020


450 Kč

na místě

TRASA B

(dlouhá)


400 Kč

při platbě do 30. 9. 2020


550 Kč

na místě

Dítě do 15 let (kategorie MINIGOLF II.–V.) v doprovodu platícího rodiče (závodníka krátké nebo dlouhé trati) bude platit 100 Kč. Startovné zahrnuje: startovní číslo, občerstvení na trati a v cíli závodu, poukázku na jídlo (výběr z více jídel, nápoj).

Startovné můžete uhradit:

převodem na bankovní účet: 292876839/0300

nebo hotově při prezentaci.

Do poznámky k platbě, prosím uvádějte jméno, příjmení a datum narození.

Peníze musí být připsány na výše uvedený účet nejpozději do 30. 3. 2021!

Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů:

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) - dále jen „Nařízení“ každý účastník závodu prohlašuje, že je informován o tom, že pořadatel závodu je povinen na základě § 3a odst. 3 zákona č. 115/2001 Sb. o podpoře sportu zpracovávat jeho údaje (jméno a příjmení, datum narození) za účelem vedení evidence a s tím souvisejícími činnostmi. Závodník dále souhlasí s tím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval pořadatel jeho: sportovní výsledky, fotografie, videa a zvukové záznamy za účelem prezentace na webu a vyhodnocení výsledků. Dále souhlasí, aby pořadatel zpracoval jeho e-mail a ročník narození za účelem vedení evidence. Závodník souhlasí s tím, aby tyto údaje byly zpracovány a uchovávány po celou dobu trvání účelu. Každý závodník je srozuměn se svým právem požadovat příp. opravu svých údajů nebo jejich výmaz, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení.


Závěrečná ustanovení:

Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí mít nasazenou ochrannou přilbu po celou dobu závodu.

Závodník si je vědom toho, že závod bude probíhat za plného silničního provozu, a že bude dodržovat jeho pravidla a dbát pokynů pořadatelů a policie.

Závodník je povinen soutěžit v duchu fair-play, nevyužívat znalosti terénu a vedení trati pro zkracování trasy, chovat se ohleduplně k ostatním závodníkům i jiným účastníkům silničního provozu.

V případě, že je závodník zraněn, jsou ostatní závodníci povinni poskytnout mu nezbytnou pomoc.

Závodník nese zodpovědnost za škodu způsobenou na věcech a zdraví svém, pořadatele i třetích osob.

Účast závodníků mladších 18 let je možný pouze s písemným souhlasem rodičů nebo zákonného zástupce.

Závodník souhlasí s tím, aby pořadatel zpracoval jím poskytnutá data s tím, že nebudou zpřístupněna ani sdělována nepovolaným osobám a nebudou použita k jinému účelu a budou náležitě chráněna ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) – viz kapitola Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů.


KONTAKTY

Pořadatel závodu:

Golf Exploitation, s.r.o.
Ratajova 1113/8 148 00 Praha 4 Kunratice
IČO: 25154010 DIČ: CZ25154010   

Mgr. Dominika Šimková
tel.: +420 725 847 550
dominika@golfmonachus.cz

Mgr. Jan Janák
tel.: +420 724 312 061
janjanak3@seznam.cz