MISTROVSTVÍ KLUBU
V JAMKOVÉ HŘE 2024

Kdo se stane letošním mistrem klubu v jamkové hře? Je to na vás!

JAK SE HRAJE MISTROVSTVÍ KLUBU V JAMKOVÉ HŘE

Mistrovství klubu v jamkové hře bez vyrovnání HCP se hraje dlouhodobě, vyřazovacím způsobem podle předem připraveného pavouka.  Termíny k sehrání zápasů si soupeři mezi sebou domlouvají sami, musí však dodržet časový harmonogram mistrovství.

ODPALIŠTĚ


Muži hrají ze žlutých odpališť, ženy z červených odpališť.

PODMÍNKY


Měřící přístroje jsou povoleny. Hráči hrají pěšky (výjimka pouze ze zdravoních důvodů se souhlasem soupeře).

STARTOVNÉ


Jednorázové startovné je 200 Kč. Hradí se na recepci v hotovosti při prvním zápase. Start/Play členi hradí green fee ve výši 500 Kč.

PŘIHLÁŠENÍ


Formulář na přihlášky je na těchto stránkách. Přihlášky ukončeny

Kdo smí hrát mistrovství


Do Mistrovství GC Mnich v jamkové hře se mohou přihlásit všichni členové Golf Clubu Mnich.

JAK SE DOMLUVIT NA ZÁPASE


V tabulce zápasů je vyzyvatel označen tímto symbolem * (hráč s vyšším HCP). Vyzyvatel musí kontaktovat svého soupeře a nabídnout minimálně 4 termíny na sehrání zápasu. Dva z těchto termínů musí být o víkendu. Pokud se tak nestane, automaticky postupuje do dalšího zápasu hráč, který má být vyzván. Pokud hráč nevyužije nabídku vyzyvatele, postupuje do dalšího kola vyzyvatel. Důležité je, aby se hráči mezi sebou dohodli a zápas sehráli dle svých možností.

ROZHODOVÁNÍ


V případě nejasností se hráči a hráčky mohou obrátit na soutěžní výbor, který případné připomínky nebo protesty vyřeší. V případě nerozhodného výsledku po ukončení kola, které tvoří 18 jamek, pokračuje hra jako play-off až do rozhodnutí.

HŘIŠTĚ


Soutěž se hraje na hřišti Mnich. Kolo má 18 jamek.

TERMÍNY


Na sehrání zápasu mají hráči vždy 1 měsíc. Termíny jsou vyznačené v tabulce, který bude zveřejněna po ukončení přihlášek.

Mistryně GC Mnich ve hře na jamky 2024
Pavlína Pátková

Mistr GC Mnich ve hře na jamky 2024
Stanislav Fruhvirt